طراحی گرافیک (لوگو و آرم تجاری)

طراحی لوگو و آرم تجاری - پلن C

طراحی لوگو و آرم تجاری
این طراحی فقط جهت وب سایت میباشد یا سربرگ
*تعداد تغییرات و اصلاح توسط طراح 1 بار
بعد از تکمیل سفارش و دریافت کد پیگیری جهت انجام سریع تر سفارش خود از طریق تیکت پشتیبانی واحد گرافیک نمونه فایل و مشخصاتی از طرحی که میخواهید را ارسال کنید


مدت زمان تحویل از زمان سفارش 24 الی 48 ساعت میباشد

طراحی لوگو و آرم تجاری - پلن B

*طراحی لوگو و آرم تجاری
*طراحی لوگو و آرم تجاری متناسب با کسب کار شما
*تعداد تغییرات و اصلاح توسط طراح 2 بار
بعد از تکمیل سفارش و دریافت کد پیگیری جهت انجام سریع تر سفارش خود از طریق تیکت پشتیبانی واحد گرافیک نمونه فایل و مشخصاتی از طرحی که میخواهید را ارسال کنید


مدت زمان تحویل از زمان سفارش 48 الی 72 ساعت میباشد

طراحی لوگو و آرم تجاری - پلن A

*طراحی لوگو و آرم تجاری
*طراحی لوگو و آرم تجاری متناسب با کسب کار شما
*متناسب با ثبت در شرکت
*تعداد تغییرات و اصلاح توسط طراح 3 بار
بعد از تکمیل سفارش و دریافت کد پیگیری جهت انجام سریع تر سفارش خود از طریق تیکت پشتیبانی واحد گرافیک نمونه فایل و مشخصاتی از طرحی که میخواهید را ارسال کنید


مدت زمان تحویل از زمان سفارش 48 الی 72 ساعت میباشد